ultimate
Ultimate Success Partners - Ultimate Success Partners

Sales and Leadership Mastery

ก้าวข้ามความกลัว เผยเทคนิคการปิดการขายทีเปลี่ยนคำว่า “ไม่” ให้เป็นคำว่า “ใช่” สร้างทีมขายให้ปิดการขายได้เหมือนคุณ

B.A.N.K. Relationships

สัมมนาที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและคนรอบข้าง

Business Comeback

หัวข้อ : Sales Comeback
รู้วิธีการเร่งสร้างยอดขาย ที่จะทำให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ การโค้ชหรือการบริการ ไม่ว่าคุณจะพึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้วการขาย และการเร่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญ

Master Facilitator Program

หลักสูตรที่เผยเคล็ดลับการเป็น speaker ระดับโลก ของ Blair Singer ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและสามารถสร้างรายได้มหาศาล

B.A.N.K. Business Intensive

เข้าใจความลับในการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ และวิธีการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสูงสุด 300%

B.A.N.K. Introduction

เรียนรู้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ทางสมอง ของคน ทั้ง 4 รูปแบบ
ผ่านหลักสูตร B.A.N.K. Introduction (สัมมนาสด)

Sales and Leadership Mastery

ก้าวข้ามความกลัว เผยเทคนิคการปิดการขายทีเปลี่ยนคำว่า “ไม่” ให้เป็นคำว่า “ใช่” สร้างทีมขายให้ปิดการขายได้เหมือนคุณ

B.A.N.K. Business Intensive

เข้าใจความลับในการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ และวิธีการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสูงสุด 300%