Ultimate Success Partners - Ultimate Success Partners

Dr. Taka Endo

  • January 28, 2021
  • kyozes
ดร.ทากะโนริ เค. เอ็นโด เป็นนักนิติจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตถูกต้อง เป็นนักฝึกอบรมและนักพูดระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Mind Life Solutions, K.K. ด้วย บริษัทของเขาฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Neuromarketing ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เขาเดินทางบรรยายให้กับบริษัทน้องใหม่ บริษัทขนาดใหญ่ตลอดจนบุคคลทั่วไปมาแล้วกว่า 30 ประเทศ “นักฝึกอบรม Neuromarketing เพียงคนเดียวในโลกที่ให้ผลลัพธ์ในทันที!” จัสติน เทโอนักการตลาดวิดีโอระดับนานาชาติได้กล่าวไว้ เขาช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและปิดการขายให้กับคนที่ไม่เคยทำการตลาดเลยภายใน 4 วันของการฝึกอบรม ผลงานอื่นๆ บางส่วนที่เขาช่วยสร้างได้แก่: 43.14...
อาจารย์ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ อาจารย์และเทรนเนอร์ด้าน NLP และผู้ผ่านหลักสูตร ICF ระดับโลก (นามปากกาในวงการนักเขียน Dr.Pop) เคยเป็นโรคสมาธิสั้น และเคยล้มเหลวในความสัมพันธ์อย่างหนักจนเกือบปิดชีวิตตัวเองไป วันนี้อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนขั้นสูงจนพลิกชีวิตตัวเองได้ใหม่ อาจารย์หายขาดจากโรคสมาธิสั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งยา อาจารย์รู้วิธีการบริหารความสุข การงาน การเงิน และความสัมพันธ์จนสร้างความสำเร็จมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ปัจจุบันอาจารย์ป๊อบอุทิศชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนนับล้าน เขาดำรงตำแหน่ง Certified NLP Trainer อาจารย์และเทรนเนอร์ด้านจิตวิทยาการสื่อประสาทเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แต่งตั้งโดยตรงจาก จอห์น กรินเดอร์...