Quick Contact

  • -

ฐาวรา สิริพิพัฒน์

มาสเตอร์ป๊อบ
เทรนเนอร์ด้าน NLP และผู้ผ่านหลักสูตร ICF ระดับโลก

Experience & Activities

อาจารย์ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ อาจารย์และเทรนเนอร์ด้าน NLP และผู้ผ่านหลักสูตร ICF ระดับโลก (นามปากกาในวงการนักเขียน Dr.Pop) เคยเป็นโรคสมาธิสั้น และเคยล้มเหลวในความสัมพันธ์อย่างหนักจนเกือบปิดชีวิตตัวเองไป วันนี้อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนขั้นสูงจนพลิกชีวิตตัวเองได้ใหม่ อาจารย์หายขาดจากโรคสมาธิสั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งยา อาจารย์รู้วิธีการบริหารความสุข การงาน การเงิน และความสัมพันธ์จนสร้างความสำเร็จมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

ปัจจุบันอาจารย์ป๊อบอุทิศชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนนับล้าน เขาดำรงตำแหน่ง Certified NLP Trainer อาจารย์และเทรนเนอร์ด้านจิตวิทยาการสื่อประสาทเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แต่งตั้งโดยตรงจาก จอห์น กรินเดอร์ ผู้ให้กำเนิดจิตวิทยาการสื่อประสาท (NLP) จากสถาบันระดับโลก NLP Academy ประเทศอังกฤษ , วุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชจาก NLP Top Coach รับรองโดย American Board Of NLP และสังกัดสภาเทรนเนอร์จิตวิทยาการสื่อประสาทนานาชาติ ITA

รวมทั้งเป็นโค้ชที่ผ่านหลักสูตร ICF (International Coach Federation) ซึ่งเป็นสมาคมโค้ชระดับโลกมาแล้วด้วย

15 ปีในวงการป๊อบได้มีโอกาสชุบชีวิตใหม่ให้ผู้คนมากมายผ่านการโค้ช ทอล์คโชว์ งานเขียน และคลาสเรียนปลดล็อคชีวิต อาจารย์ได้รับเกียรติให้เดินทางไปเปลี่ยนชีวิตผู้คนในสถาบันศึกษาและองค์กรระดับประเทศมากมาย อาจารย์ป๊อบมีความตั้งใจที่จะช่วยให้ผู้คนดึงศักยภาพจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างความสุขแห่ง “ปัจจุบัน” อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้คนเหล่านั้นยกระดับความสุขความสำเร็จได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป อาจารย์สามารถคลายปมปัญหาที่สั่งสมมานานปีสามารถจบลงได้ในเวลาไม่กี่นาที

“มองมากกว่าที่ตาเห็น
ฟังมากกว่าที่เคยได้ยิน
รู้สึกมากกว่าที่เคยรู้สึก
อยู่เหนือความคิด
แล้วคุณจะมีชีวิตที่มหัศจรรย์”