Quick Contact

Brian Tracy

นักพูด ครูฝึก ผู้นำสัมมนาและที่ปรึกษามืออาชีพ

Experience & Activities

เป็นนักพูดสาธารณะที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นนักพัฒนาตนเองชาวแคนาดา – อเมริกัน เขาเป็นผู้เขียนหนังสือกว่าแปดสิบเล่มที่ได้รับการแปลเป็นหลายสิบภาษา หนังสือยอดนิยมของเขาคือ“กินกบตัวนั้นซะ!” เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในการชี้ประเด็นที่คนเราส่วนใหญ่มักจะเป็นกันอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครกล่าวหรือพูดให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ถูกแปลออกไปหลายภาษาทั่วโลก ซึ่งมีเนื้อหาและแรงจูงใจให้คนเรามองเห็นความสำคัญของการลงมือทำ โดยเฉพาะงานใหญ่หรืองานยาก เพราะโดยกฎของ 80/20 แล้ว ในวันหนึ่ง ๆ มักจะมีงานเข้ามามากมาย แต่จะมีงานอยู่ 20% ที่เป็นงานใหญ่งานยาก และสร้างผลกระทบให้กับองค์กรได้ถึง 80% คนเราส่วนใหญ่มักจะเลื่อนงานที่ว่านี้ออกไปก่อน หรือที่เรียกว่าอาการผัดวันประกันพรุ่ง แล้วก็เอาเวลาไปทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่มีความสำคัญอะไรนักจนหมดเวลาของวันนั้น สุดท้ายงานใหญ่ชิ้นนั้นก็ถูกปล่อยให้ล่าช้าไปอีกหนึ่งวันและอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีกเรื่อย ๆ  ก็เป็นได้
Brian Tracy ได้ก่อตั้ง Brian Tracy International ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในการฝึกฝนพัฒนาบุคคลและองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ Brian Tracy ได้กล่าวไว้ว่า You can’t hit a target you can’t see ซึ่งมีความหมายง่าย ๆ ว่า “คุณจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ ถ้าคุณไม่สามารถเห็นเป้าหมายนั้นซะก่อน” (ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนการยิงธนูนั่นเอง คนเราต้องรู้เป้าหมายและวิธีการที่แน่ชัดเพื่อให้ยิงธนูไปถูกเป้าหมาย:ผู้เขียน) Brian Tracy ส่งเสริมให้คนเราศึกษาหาความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่โดยการซักถามก็โดยการอ่านและลงมือทำตาม อาจจะเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จก็ว่าได้ ถ้าคนเรามีหลักการที่ดี และมีความคิดที่ดีแล้ว สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการฝึกตัวของเราเองให้เก่งขึ้น