Quick Contact

Mark Joyner

เจ้าพ่อแห่งการตลาดออนไลน์

Experience & Activities

มาร์ค จอยเนอร์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น “บิดาแห่งการตลาดออนไลน์” หรือ Godfather of Internet Marketing จากการบุกเบิกทำการตลาดออนไลน์ของเขาในช่วงเริ่มยุคอินเทอร์เน็ต และเขาคือผู้คิดค้น Tracking Pixel ที่ใช้กันแพร่หลายทุกวันนี้ เขามีลูกศิษย์มากมายที่ประสบความสำเร็จทางด้าน Internet Marketing ทั่วโลก

ปัจจุบันมาร์ค เป็นเจ้าของบริษัท Simpleology เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเวลาว่างของคุณได้เป็น 2 เท่า และบริษัท E-Book Publishing แห่งแรกโลก